2016-03-29

Afazja jest zaburzeniem mowy będąca następstwem udaru mózgu, nowotworu czy wypadku komunikacyjnego.

 

Każdy chory stawia czoła różnym problemom: mówieniem, czytaniem, pisaniem, rozumieniem czy liczeniem.

2016-03-29

Grupowa terapia afazji poza aspektem językowym niesie ze sobą zmiany w dotychczasowym sposobie radzenia sobie z chorobą.

2016-03-29

Na tle zdrowych osób w podeszłym wieku osobną grupę, szczególnie narażoną na  wykluczenie społeczne, stanowią te z trudnościami w komunikowaniu się, będącymi skutkiem choroby (udar mózgu, SM, choroba Parkinsona itp.) bądź wypadku (uraz mózgu).

2016-03-29

Komunikacja jest przedmiotem zainteresowania wielu dziedzin, w tym również lingwistyki. W konsekwencji miało również wpływ na  językoznawczy opis zaburzeń językowych osób z afazją.

2016-03-29

U osób z afazją niemożliwa staje się wymiana poglądów, informacji, przekazywania odczuć, wrażeń. Współżycie chorego z innymi ludźmi, które realizowane jest przez komunikowanie poleceń, nakazów, potrzeb, staje się niemożliwe. 

2016-03-29

Niektórzy pacjenci zmagający się z afazją mają tak ogromne problemy z wypowiedzeniem słów, że komunikację z otaczającym środowiskiem ograniczają jedynie do gestów.

Projekty współfinansowane ze środków PFRON w 2017 roku.

 

zadzwoń: 58 781 58 39,   535 937 019

napisz do poradniformularz online

 
więcej o poradni »
Poradnia neurologopedyczna dla dorosłych osób z afazją

 

zadzwoń: 535 600 019, 58 781 58 39,  535 937 019

mail: fundacja@miedzy-slowami.org.pl

 
więcej o poradni »
 
 
Newsletter:
© Między Słowami | media o nas